Vilka regler gäller för hantering av alkohol?

Det är viktigt att arbeta förebyggande kring alkohol för att minimera alkoholrelaterade sjukdomar och för att undvika att alkohol säljs till personer under 18 år. Det finns därför en rad lagar och regler om hur alkohol ska hanteras.

För att servera alkohol, på till exempel en restaurang eller ett event, så behöver du ansöka om serveringstillstånd. Försäljning av starköl, vin och sprit görs uteslutande via Systembolaget. Livsmedelsbutiker kan enbart sälja alkoholhaltiga drycker under 3,5 volymprocent, så som folköl. 

Utöver servering och försäljning av alkohol så finns det även regler för tillverkning, marknadsföring, import och export. Mer utförlig information hittar du i alkohollagen som är länkad längst ned på den här sidan.