Tillstånd för livsmedel

Mat är något vi ska må bra av, det finns därför flera regler kring hantering av livsmedel som du som företagare behöver följa. Här listar vi råd och regler för dig som har, eller planerar att starta, en verksamhet som hanterar livsmedel.

Nya regler och arbetssätt för livsmedelskontroller införs 2024.

Du som driver ett livsmedelsföretag behöver därför lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023, för att följa de nya reglerna.

Du lämnar in dina uppgifter för omklassning via e-tjänsten längre upp på den här sidan. Mer utförlig information har skickats ut till alla registrerade livsmedelsföretagare i Sunne kommun, om du saknar information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljö- och byggenheten. 

Det finns en livsmedelslagstiftning som gäller alla livsmedel och livsmedelsföretagare, följt av mer specifika regler inom vissa områden. Reglerna finns till för att skydda konsumenterna och se till att de får rätt uppgifter. När du driver ett livsmedelsföretag ansvarar du för att maten är säker, i alla led.

Under rubrikerna har vi samlat kortfattad vägledning för dig som företagare inom livsmedel, för mer detaljerad information har vi listat användbara länkar längst ned på den här sidan.

Starta ett livsmedelsföretag

Ett livsmedelsföretag är en verksamhet som producerar, lagrar, säljer eller serverar livsmedel. Det handlar om livsmedel i alla led, från producering av råvaror och uppfödning av djur till transport och tillagning eller försäljning av mat. Från hantverksmässig till storproducent.

Även dricksvatten räknas som livsmedel, och du som bedriver verksamhet med eget dricksvatten behöver därför registrera även detta. 

Registrering

Registrering ska göras om du hanterar livsmedel vid fler än ett enstaka tillfälle.
Registreringen är knuten till en person, därför ska du alltid registrera ny verksamhet och ändrade ägarförhållanden.

Du har rätt att öppna din verksamhet två veckor efter att din anmälan inkommit till oss. Om vi registrerat din anmälan innan dessa två veckor har gått, får du starta verksamheten i och med att du fått ett besked om att registreringen är gjord.

  • Registrering krävs när du avser starta en ny verksamhet.
  • Ny registrering krävs vid ägarbyte för befintlig verksamhet.
  • Ny registrering krävs vid ändrade ägarförhållanden för befintlig verksamhet. Exempel på ändrade ägarförhållanden kan vara byte av företagsform från handelsbolag till aktiebolag.

Kostnad för registrering

En engångskostnad tas ut i samband med registreringen enligt taxa för Sunne kommuns offentliga kontroll av livsmedel. En årlig kontrollavgift ska betalas från och med det år som du registrerar din verksamhet. Beslut om årlig kontrollavgift fattas separat, utifrån de uppgifter om verksamhetens inriktning och omfattning som lämnats i registreringen.

Producera, servera eller sälja livsmedel

Oavsett hur stor eller liten din verksamhet är, så behöver du som verksamhet följa de regler som gäller för livsmedelsproduktion. Det finns några generella regler som gäller för alla livsmedelsproducenter, följt av branschrelaterade regler. Du finner en komplett förteckning på Livsmedelsverket.

Framställer verksamheten livsmedel med animaliskt ursprung behöver du godkännande från Livsmedelsverket av anläggning och verksamhet.

Du som serverar mat, antingen på kafé och restaurang, eller på skola och vårdboenden, ansvarar för att maten som serveras är säker. Den får inte innehålla smittor eller otillåtna ämnen, du måste också informera om möjliga allergener. 

En verksamhet som handlar med livsmedel är ofta en livsmedelsbutik eller en grossist. Men även du som har ett gym där du säljer till exempel kosttillskott eller du som driver en e-handel som säljer livsmedel räknas med.

Några riktlinjer för vad du behöver tänka på:

  • Se till att produkterna är märkta på rätt sätt.
  • Att lokaler och transporter uppfyller alla krav.
  • Att du hanterar allergener på korrekt sätt.

Lokaler

För att maten du hanterar ska vara säker för konsumenten så är lokaler, utrustning och hygien viktiga faktorer, och det finns regler för detta. Reglerna är utformade så att flera olika lösningar kan uppfylla kraven, men med resultatet att ni ska kunna hålla god livsmedelshygien.

Livsmedelskontroll

Kommunens miljö- och byggenhet, Livsmedelsverket och Länsstyrelsen kontrollerar att du följer lagstiftningen. Vilken instans som är er kontrollmyndighet beror på vilken typ av verksamhet ni driver. Kontrollerna är oftast inte föranmälda, med syftet att få en så sanningsenlig bild av verksamheten som möjligt. Vid kontroll tas en avgift ut.

Är du producent så ska du även dokumentera läkemedel till djur och bekämpningsmedel till odlingen.

Livsmedelshantering vid enstaka tillfällen

Ska du bedriva en mässa, marknad eller annat tillfälligt arrangemang där du vill servera livsmedel är det inte alltid en registrering krävs. Kontakta miljö- och byggenheten för rådgivning om vad som behövs i just ditt ärende. 

Oavsett om du serverar livsmedel vid ett enstaka tillfälle eller som registrerad verksamhet är du ansvarig över att de livsmedel du säljer är säkra. Läs mer om livsmedelshantering vid enstaka tillfälle. Läs mer om livsmedelshantering vid enstaka tillfälle.