Tillstånd och effektiv hantering av avfall

Att ta hand om ditt företags avfall på ett korrekt sätt är viktigt för vår miljö, och har i vissa fall också en lagstiftning som måste följas. Genom att tillsammans, stora som små, ta vårt ansvar kan vi gemensamt göra stor skillnad.

Om ditt företag handlar med farligt avfall, så som kemikalier, färger, läkemedel med mera så finns det vissa regler och lagar att förhålla sig till. Men även för dig som inte handlar med farligt avfall så finns det mycket du och ditt företag kan göra för att bättre hantera ert avfall. Läs gärna vår sopsorteringsguide för att få tips och råd.

Farligt avfall och anteckningsskyldigheter

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall har anteckningsskyldighet. Det innebär att ni ska rapportera in uppgifter om ert farliga avfall till ett digitalt, nationellt, avfallsregister hos Naturvårdsverket. Var och hur du rapporterar in hittar du via Naturvårdsverkets sida om avfallsregistret.