Receptfria läkemedel

För att få sälja receptfria läkemedel, så som nässpray, värktabletter och vissa typer av allergimedicin eller nikotinläkemedel, behöver du göra en anmälan till Läkemedelsverket. Här hittar du sammanfattad information om hur du ska gå till väga och vilka regler du ska följa.

En anmälan till Läkemedelsverket ska göras innan försäljningen påbörjas, du behöver också anmäla när du ändar uppgifter för din verksamhet och när du ska sluta sälja receptfria läkemedel. För verksamheter i Sunne kommun ska du även göra en anmälan till miljö- och byggenheten.

Regler vid försäljning av receptfria läkemedel
  • Får endast säljas till personer över 18 år.
  • Du har rätt och skyldighet att kontrollera åldern.
  • Personal som inte är utbildad hälso- och sjukvårdspersonal får endast informera om det som framgår på bipacksedeln.
  • Din försäljning ska rapporteras till eHälsomyndigheten.
  • Du ska ha ett egenkontrollprogram.
Receptfria nikotinläkemedel

Även receptfria nikotinläkemedel går under begreppet receptfria läkemedel, och har därmed samma regler.

Om du misstänker att någon köper nikotinläkemedel för att lämna vidare, även kallat att langa, till någon under 18 år så ska du neka personen till köp. Varje försäljningsställe ska ha en tydlig skylt om langningsförbud och vilken åldersgräns som gäller.

Kontroll och avgifter

Som verksamhet behöver ni upprätta en egenkontroll, där det tydligt framgår vem som ansvarar för försäljningen och hur ni arbetar för att undvika att försäljning till minderåriga sker.

Kommunen och Läkemedelsverket ansvarar för att göra en tillsyn av verksamheten för att kontrollera att satta regler följs. För kontrollen tas en avgift ut, önskar du mer information är du välkommen att kontakta miljö- och byggenheten på Sunne kommun. Läkemedelsverket tar ut en årsavgift per försäljningsställe.