Hygienlokaler

Vill du starta en verksamhet inom hygieniska behandlingar så behöver du först göra en anmälan till miljö- och byggenheten. På så vis kan vi som kommun säkerställa att verksamheten går att genomföra på ett säkert sätt.

De verksamheter som berörs av anmälningsplikten är de som utför hygieniska behandlingar som innebär en risk för blodsmitta eller annan typ av smitta på grund av användningen av skalpeller eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Det kan vara kliniker som utför akupunktur, tatuering- och piercingstudios, medicinsk fotvård, håltagningspistol eller barberare som använder sig av rakknivar.

Kommunen ansvarar för att se till så att verksamheten följer miljöbanken.