Brandskydd

Vid ny- och ombyggnad behöver du upprätta en brandskyddsdokumentation, som ska beskriva brandskyddet i den färdiga byggnaden. Vilken omfattning dokumentationen ska ha varierar beroende på typ av verksamhet, här har vi samlat information som kan hjälpa dig att hitta rätt.

En brandskyddsdokumentation omfattar det övergripande brandskyddet för byggnaden. Den beskriver hur brandskyddet är utformat, så som utrymningsstrategier och brandcellsindelningar.

Vad ska en brandskyddsdokumentation innehålla?

Vad dokumentationen ska innehålla beror vilken typ av byggnad och vilken verksamhet som ska bedrivas. Men några punkter som bör ingå är:

  • Översiktlig beskrivning, inklusive verksamhetsklass.
  • Utrymningsvägar och dess utformning.
  • Planritning med brandcellsindelning.
  • Avstånd till närmsta huvudbyggnad.
  • Avstånd till närmsta komplementbyggnad, så som garage eller uthus.
  • Bärförmåga vid brand.
  • Ventilationssystem.
  • Anordningar för räddningstjänstens åtkomst och brandsläckning.
  • Övriga brandtekniska åtgärder, så som antal brandvarnare.

Är komplementbyggnaden under 15 kvadratmeter behövs ingen brandskyddsdokumentation.