Tillstånd, regler och tillsyn

Beroende på vilken typ av verksamhet du driver, eller planerar att driva, så behöver du ibland söka tillstånd. Det kan handla om serveringstillstånd för restauranger som vill servera alkohol, tillstånd för djurhållning och lantbruk eller för verksamheter som hanterar skadliga eller brandfarliga ämnen.