Här kan du se resultatet av de kvalitetsmätningar som gjorts på Sunne kommuns verksamheter - utifrån vad invånare i Sunne tycker.

Sunne kommun är med i ett projekt för att ta fram ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet utifrån vad du som bor i Sunne tycker.

Fem områden har tagits fram och till dessa ett antal mått som ger information om kommunens resultat inom de olika områdena.

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsbyggare

Under 2007 har 41 kommuner prövat och vidareutvecklat verktyget, däribland Sunne. Under 2008 har 62 kommuner deltagit i "Kommunens kvalitet i korthet" för att utveckla och pröva verktyget.

Resultatet, som du hittar i dokumenten till höger, ska ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med dig som medborgare om kommunens verksamhet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startade projektet, där Sunne deltar, 2006.

Kontakt

Berit Westergren
Kommunchef
E-post: berit.westergren@sunne.se
Tel: 0565-160 26, 070-190 35 56
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Gunilla Ingemyr
kommunstyrelsens ordf, krisledningsnämnd ordf, allmänna utskottet, kommunfullmäktige
E-post: gunilla.ingemyr@sunne.se
Tel: 0565-162 52
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne