Politisk ledning

Här presenteras styrande dokument som rör den politiska organisationen och politiker.

Arbetsordning och reglementen

Riktlinjer för råd

  • Riktlinjer för tillgänglighetsrådet
  • Riktlinjer för kommunala pensionärsrådet (KPR)
  • Riktlinjer för lokala rådet för trygghet
  • Riktlinjer för näringslivsrådet
  • Riktlinjer för ungdomsrådet

Delegationsordningar

Övriga