Bildningsutskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och beslutar i vissa frågor. Ärendena handlar om barnomsorg och utbildning. Utskottet har också uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.

Bildningsutskottets verksamhetsområden

I huvudsak behandlas ärenden som rör lärande:

  • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
  • Grundskola och särskola
  • Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
  • Yrkeshögskola och uppdragsutbildningar

Beslutsvägar

  • Bildningsutskottet beslutar i ärenden där rätten att besluta har lämnats över till utskottet
  • Övriga ärenden förbereds och lämnas med förslag på beslut till kommunstyrelsen
  • Innebär ärendet ett grundläggande beslut eller är av större vikt är det kommunfullmäktige som beslutar i ärendet

Ledamöter och ersättare i bildningsutskottet

Ledamöter

Freddy Kjellström (C), ordförande

Fredrik Andersson (M), vice ordförande

Toleif Högberg (C) 

Linda Johansson (S)

Jelena Krönström (HS)

Kontakt

Freddy Kjellström
bildningsutskottet ordförande, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Sunne Fastighets AB ordförande
E-post: freddy.kjellstrom@sunne.se
Tel: 070-19 18 147

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare
E-post: evelin.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 34, 072-204 55 89
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Adress: 
Sunne kommun
1. Bildningsutskottet
686 80 Sunne

Besöksadress:
Kommunhuset, Kvarngatan 4

E-post: kommun@sunne.se