Samverkan vid kris

Samhällets förmåga att hantera störningar sker genom samverkan mellan länets aktörer. Länsstyrelsens roll är att samordna åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vid samhällsstörningar samordnar aktörerna sina insatser, prioriterar behoven och hjälps åt för att kunna agera så effektivt som möjligt. Länsstyrelsen samordnar och Sunne kommun ingår i samarbetet i Värmland.