Om du kommer först till en trafikolycka är det bra att veta hur, och i vilken ordning, du ska agera.

Bil som voltat 

Överblicka

Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta befälet och ta hjälp av andra som kommer till platsen.

Larma

Larma SOS på telefonnummer 112. Läs mer om hur man larmar rätt på SOS hemsida.

Rädda

Befinner sig någon skadad i livsfarligt läge, t ex brand, försök flytta den/de skadade till en säker plats.

Varna

Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar.
 


 

Kontakt

Vid fara för liv, egendom och miljö

ring alltid nödnumret 112