Kontakt för akut hjälp

I akuta situationer finns olika kontaktvägar:

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser

1177 Sjukvårdsrådgivning

113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser. 

Vid akuta sociala ärenden vardagar dagtid:

0565-162 60 Individ- och familjeomsorg 
0565-160 00 Kommunväxel 

Socialjour kvällar och helger

Ring 112 för att komma i kontakt med Sunne socialjour