Kontakt för akut hjälp

112

SOS – Akut hjälp vid nödsituationer

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.

Vid akuta sociala ärenden vardagar dagtid:

0565-162 60 Individ- och familjeomsorg 
0565-160 00 Kommunväxel 

Socialjour kvällar och helger:

Ring 112 för att komma i kontakt med Sunne socialjour

114 14

Polismyndigheten

Nationellt telefonnummer för att kontakta polisen i Sverige. Används för situationer som inte är akuta, som polisanmälan, tips och upplysningar.

1177

Sjukvårdsrådgivning

Hit ringer du om du eller någon anhörig blivit sjuk och du behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du behöver hjälp med att hitta rätt i vården.

113 13

Informationsnummer vid olyckor och kriser

Hit kan du vända dig för att få information om icke akuta olyckor och kriser i samhället, eller om du har generella frågor om sjukdomsutbrott.