Stöd vid en kris

När en olycka eller större händelse inträffat behöver ofta berörda och närstående hjälp och stöd. POSOM är kommunens kristeam för psykiskt och socialt omhändertagande och POSOM-gruppen kan stötta vid behov när samhällets ordinarier resurser inte räcker till.

Kommunen har enligt lag ett ansvar att ge stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller händelser där många behöver ett omfattande stöd. Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal. Inom varje kommun finns krisstödsgrupper ofta kallade POSOM-grupper. 

POSOM stödjer drabbade personer och anhöriga om det är så att de ordinarie resurserna inte räcker till. I första hand hanteras alla olyckor och händelser av räddningstjänsten, polisen och sjukvården. POSOM är ett komplement som kan hjälpa till att stötta samhällets ordinarie resurser.