Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Sunne kommun använder sig av radiomeddelanden och kommunens egna sociala kanaler vid större olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Vid en olycka som är farlig för allmänheten kan räddningsledaren skicka ut ett så kallat VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. 

Råden i ett VMA kan till exempel vara att du ska stänga dörrar, fönster och ventilation för att undvika att andas in exempelvis giftig gas eller brandrök.

  • Lyssna på radio vid en allvarlig händelse i Sunne och ta del av viktig information via sunne.se och Sunne kommuns officiella Facebooksida

  • SVT:s text-tv sidan 100 anger när en VMA-situation pågår och hänvisar till mer information på text-tv sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

På de platser där utomhuslarmet Hesa Fredrik finns används den som varningssignal. I Sunne finns ingen sådan utomhusvarning.