Skydd mot olyckor

Fastighetsägare och verksamhetsansvariga ska se till att det finns ett skäligt brandskydd. Räddningstjänsten utför tillsyn.

Tillsyn görs enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Det är kommunen som avgör vilka verksamheter, hur ofta och hur tillsynen ska göras. 

Tillsyn

  • kan vara planerad enligt räddningstjänstens tillsynsplan
  • kan göras när det finns misstankar om brister
  • kan göras för att höja medvetenheten kring ett tema

Planerad tillsyn utförs i huvudsak i verksamheter där det vistas många människor och där det finns risk för personskador.

Läs mer om ansvaret för brandskydd på MSB:s webbplats: