Skyddsrum i Sunne kommun

Vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att mängden skyddsrum bevaras och gör kontroller av rummen. Om myndigheten upptäcker brister ska fastighetsägaren åtgärda dessa.

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader. I Sunne kommun finns nio stycken. Se MSB:s skyddsrumskarta