Elavbrott, Styrel

Om en plötslig eller förutsedd elbrist uppstår är det viktigt att kunna prioritera vilka som ska få tillgång till el. Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Underlaget för prioriteringen tas fram i samarbete mellan statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag.

Energimyndigheten ansvarar för Styrel-planeringen. Myndigheten Svenska kraftnät får besluta om frånkoppling av elen i en situation när det krävs.

Planering för att kunna prioritera

De elanvändare som ska prioriteras högst är de som har stor betydelse för befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet.

Exempel på verksamheter:

  • servicehus, äldreboenden
  • räddnings- och larmtjänst
  • vattenförsörjning
  • avloppssystemet
  • akutsjukvård
  • vårdcentraler med akutsjukvård
  • elektronisk kommunikation

Vad händer vid elavbrott? Vad kan jag själv göra?