Vad kan jag göra vid ett elavbrott?

Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater i hemmet, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation.

Du ansvarar själv, både som privatperson och näringsidkare, för att klara en längre samhällsstörning i vilken form den än kan komma. Exempelvis elbortfall, storm, snöfall med mera.

Här får du tips på hur du kan förbereda dig inför elavbrott och vad du ska göra om det blir elavbrott:

Krisinformation.se
Energimyndigheten 

Kommunens ansvar vid elavbrott

Kommunen har i ett första läge ansvar för de personer som inte kan klara sig själva i vardagen och är i behov av någon form av vård eller annan hjälp. Först och främst på våra egna boenden.