Brandskydd, sotning

Genom att vara medveten om risker och hur våra handlingar kan göra skillnad, kan vi alla hjälpas åt att skydda våra bostäder och lokaler mot brand. På de här sidorna har vi samlat information om brandskydd, sotning och fyrverkerier.

Vanliga brandorsaker

Tre av fyra bränder inträffar i hemmet. Oftast börjar branden i köket, exempelvis när en spis står på men glömts bort. En annan av de vanligaste brandorsakerna är vid eldning i kamin eller öppen spis, där soteld kan uppstå. Även brand vid elektriska fel är vanliga, då vi har allt fler elektroniska apparater i våra hem. Utöver dessa orsaker är levande ljus och rökning vanliga brandorsaker.

Genom att vara medveten om riskerna, minimerar också den fara som kan uppstå.