Kriget i Ukraina

Många känner oro med anledning av läget i omvärlden och har frågor. Här samlar vi länkar och information från svenska myndigheter och organisationer. Sunne kommun följer utvecklingen och är förberedda på att kunna ta emot ukrainare på flykt.

Kriget i Ukraina och omvärldsläget

Krisinformation och hjälp att hantera oro

På webbplatsen krisinformation.se finns samlad information om läget i Ukraina just nu. Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. krisinformation.se

Att prata med barn om oro och krig

Både barn och vuxna kan känna oro inför omvärldsläget. Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer. Här har vi samlat användbara länkar för samtal med oroliga barn.

Bris: 
Så pratar du med barn om otäcka händelser

Rädda barnen: 
Att prata med barn om svåra händelser
Vår psykolog, så pratar du med barnen om Ukraina

Försvarsmakten:
Att prata med barn om oro för omvärldsläget

Krisinformation.se:
Frågor och svar som riktar sig till barn och unga

Så kan du hjälpa till

Många vill på olika sätt bistå ukrainarna i den svåra situationen. Du kan skänka pengar till hjälporganisationer eller engagera dig i en frivillig försvarsorganisation.

Sunne-presentkort

Lokalt i Sunne kan du bidra genom att köpa Sunne-presentkort som kan användas i de flesta av Sunnes butiker inklusive matvarubutikerna. Presentkortet kan köpas i butikerna Direkten, Fryksdalsdesign eller Sunne-Bazaren.

Med Hjärtat i Sunne

Den ideella Facebookgruppen ”Med hjärtat i Sunne” är en kanal där det ska vara lätt att få kontakt, engagera sig och hjälpa till. Kontaktperson: Sophie Janulf, 073-655 69 65.

Engagera dig

Det finns flera sätt att engagera sig för att hjälpa andra. Att vara medlem i em frivilligorganisation är ett sätt. Där kan du bidra till att samhället fortsätter att fungera under kris och krig och ge dina medmänniskor stöd och hjälp. Läs mer om frivilliga försvarsorganisationer på MSB:s webbplats.

Kontakta Migrationsverket

Vi får många frågor om vad man som privatperson kan göra för att ta emot flyktingar från Ukraina, eller hur de som kommer kan få ersättningar. Det är i första hand Migrationsverket som ska kontaktas vid mottagande av flyktingar.

Många människor vill på ett fantastiskt sätt ställa upp och hjälpa, bland annat genom att själva hämta flyktingar. Om du väljer att göra detta är det viktigt att du rätt information. Det är viktigt att veta hur dessa personer får sitt skydd och sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda i Sverige.

De allra flesta som kommer från Ukraina uppehåller sig i Sverige som ”turister” och behöver inget visum under 90 dagar. De kan besöka Sverige under 90 dagar utan att registrera sig eller söka asyl. Som ”turister” får de ingen hjälp av svenska myndigheter och måste stå för sin egen försörjning. Det finns möjlighet till 90 dagars förlängning när det finns särskilda skäl, vilket det gör i den krigssituation som råder. Som turist kan man enbart söka nödersättning.

För att komma med i systemet och få rätt till skydd behöver personerna registrera sig hos Migrationsverket. Först då finns möjlighet till evakueringsboende i väntan på permanent lösning, utbildning till barnen, vård och eventuellt ekonomiskt bistånd 

Registrering hos Migrationsverket

Ukrainska medborgare kan ansöka om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. 

Varje person behöver registrera sitt skyddsbehov hos Migrationsverket. En ukrainsk medborgare som har ett giltigt pass eller annan id-handling, kan ansöka om skydd för sig och sin familj som befinner sig i Sverige. Detta kan de göra via en e-tjänst på Migrationsverkets webb.

Det går också att besöka Migrationsverkets kontor på följande platser:

Massflyktsdirektivet och mottagande av flyktingar

Efter Rysslands invasion av Ukraina beslutade EU:s medlemsländer att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare som lämnat landet efter invasionen, ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsländer. 

Den person som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket. Personen har samma rättigheter som asylsökande i Sverige och får dessutom automatiskt tillstånd för att kunna arbeta här.

En viktig skillnad på att registrera sig som massflykting och på att söka asyl är att Migrationsverket prövar asylsökande individuellt. Det innebär att den sökande får vänta på att få ett beslut om uppehållstillstånd.

Ukrainska medborgare har fortsatt möjlighet att ansöka om asyl i Sverige enligt den ordinarie asylprocessen, även när man registrerat sig enligt massflyktsdirektivet.

Ukrainabor kan vistas i Sverige utan att registrera sig hos Migrationsverket men då erhåller man ingen hjälp med mat och logi. Om man inte registreras sig hos Migrationsverket räknas det som att man klarar sig själv ekonomiskt.

Migrationsverket ansvarar för asylprocessen. Det är viktigt att du som flykting vänder sig till Migrationsverket så fort man kommer till landet. I en nödsituation som inte kan lösas på annat sätt har kommunen det yttersta ansvaret och gör individuella bedömningar kring det akuta biståndsbehovet av mat och logi. När Migrationsverket är stängt ska man vända sig socialjouren 114 14 som har öppet kvällar och helger. Det är därefter viktigt att vända sig till Migrationsverket när de öppnar igen.

När en person fått uppehållstillstånd och blir anvisad ett boende ska kommunen erbjuda service och tjänster till exempel skola för barn. Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Vi följer läget och utvecklingen noga och samverkar med länsstyrelsen, andra myndigheter och civilsamhället för att hantera situationen.

Läs mer om lagen om mottagande av asylsökande (LMA)

Förskola och skola för flyktingar

Barn och ungdomar som har sökt asyl eller tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, har rätt att gå i förskola och skola i Sverige. De omfattas däremot inte av skolplikten. Kontakt måste först tas med Migrationsverket. Direktkontakt efter det tas med skolan i Sunne (gäller barn och ungdomar innan de fyllt 18 år)

Kontakt:
Kommunal samordnare
E-post: annika.sandstrom@sunne.se
Telefon: 0565-156 49

Det är kommunen där barnet bor som ansvarar för att erbjuda plats. Rätten till utbildning gäller oavsett om barnet bor i kommunen under kort eller lång tid. När barn och ungdomar har fått ett tillfälligt skydd genom ett beviljat uppehållstillstånd ska de så snart det är möjligt tas emot i skolan. Detta görs med hänsyn till deras individuella situation och behov.

Rätten gäller för:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan barnet har fyllt 18 år.

För att få en plats i förskolan gäller ordinarie regler kring ansökan, kötid och avgift. Från hösten det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri allmän förskola cirka 15 timmar i veckan under skolans läsårstider.

Välkommen till den svenska skolan (Skolverket, information på ukrainska och ryska)
Ukrainian children´s right to education
Educational resources for Ukrainian children (Ukrainian)
Educational resources for Ukrainian children (English translation)

Var källkritisk och sprid inte rykten

Vid allvarliga händelser är det vanligt att det sprids vilseledande eller felaktig information och det kan vara svårt att avgöra vad som är sant. Det är därför extra viktigt att vara källkritisk och inte sprida rykten.

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Ofta med syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra. Håll dig välinformerad och använd tillförlitliga källor.

Sprid inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer.

Snabb och pålitlig information är viktigt och vid en krissituation informerar Sunne kommun via vår webbplats och på Facebook. Om centrala myndigheter vill att vi ska förmedla information till medborgare och invånare så har vi beredskap för det. Vi berättar vad som händer och hur du ska agera.

Media hjälper också till att sprida viktig information. P4 Radio Värmland fungerar som vår beredskapskanal. 

Sunne kommun har dialogmöten med regionala och nationella aktörer och myndigheter kring läget i omvärlden. Länsstyrelsen Värmland följer situationen med fokus på hur det säkerhetspolitiska läget kan påverka oss i länet. Vi ser över kommunens verksamheter utifrån det.

Källkritik på krisinformation.se
Sociala medier i kriser på krisinformation.se

Det här gör Sunne kommun

Kommunen följer utvecklingen i Sverige och omvärlden med anledning av situationen i Ukraina. I dagsläget är det ingen större påverkan på våra verksamheter, men vi är förberedda på att läget kan förändras snabbt.

Sunne kommuns säkerhetssamordnare bevakar utvecklingen och samordnar kommunens åtgärder tillsammans med kommunledningsgruppen. Stärkt skydd för it-attacker och hantering av de flyktingströmmar som kan uppstå är sådant kommunen jobbar med.

Näringsliv

På grund av invasionen så har EU infört sanktioner mot Ryssland. Om ditt företag bedriver handel med Ryssland kan du påverkas av restriktionerna. Sanktionerna gäller för försäljning, leverans, överföring och export av många varor och tjänster.

På verksamt.se hittar du som företagare viktig information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Sidan uppdateras löpande.