Kemikalieolyckor

En kemikalieolycka kan till exempel röra en lastbil med farligt gods, ett urspårat godståg eller ett utsläpp från en industri.

Eftersom förhållandena kan vara olika beroende på vilken kemikalie det rör, är det viktigt att följa myndigheternas instruktioner i det aktuella fallet.

Det finns också några generella råd som kan vara bra att känna till.

Läs mer om kemikalieolyckor på krisinformation.se