Brandskydd och sotning

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas. Genom att i tidigt skede upptäcka fel och brister i en eldstad, rökkanal eller anordningar är det lättare att förhindra att brand eller andra problem uppstår.

Vid sotning tas brännbara beläggningar bort i eldstäder och skorstenar, för att minimera risken för sotbrand. Sotning och rengöring utförs på kommunens uppdrag av Sunne sotningsdistrikt AB.

Taxa

Sotningstaxan grundar sig på vilken typ av

  • boende du har
  • värmekälla du har
  • vilken effekt din värmekälla har.

Kommunens skorstensfejarmästare

Ansvarar för att sotning, brandskyddskontroll av rökkanaler och eldstäder utförs i hela Sunne kommun.

Mats Ohlsson
Telefon: 0565-71 18 23
Mobiltelefon: 0708-29 49 63
E-post: sunnesotaren@telia.com