Kris och beredskap

Krisberedskap handlar mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade. Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskap, vilket också innebär ett personligt ansvar. När något allvarligt inträffar har alla som befinner sig i närheten skyldighet att larma, varna och att hjälpa till.

Kommunens ansvar i en krissituation

Kommunen utgör grunden i samhällets krishanteringssystem där i stort sett hela samhället ingår: kommuner, länsstyrelser, regioner, statliga myndigheter, näringsliv, frivilligorganisationer och ytterst regeringen.

Ju bättre kommunen är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering. Kommunen är ansvarig för att exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även under kriser.

Hemberedskap

I händelse av en krissituation går hjälpen från samhället först till dem som bäst behöver den. Därför är det viktigt att vara beredd på att kunna klara sig själv ett tag. Detta kallas för hemberedskap.

I sex korta filmer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får du enkla  tips på hur du kan förbereda dig för en kris, exempelvis hur du ordnar något att äta om det är strömlöst och vad du gör om värmen eller vattnet försvinner.

Här kan du se alla filmerna!