Utbildningar inom Räddningstjänsten

Kunskap räddar liv. Utbildning ger försprång. Räddningstjänsten anpassar sina utbildningar till just din verksamhet.

Räddningstjänstens utbildningar:

Första hjälpen (HLR)

Olyckor eller hastigt insjuknande kan inträffa i din närhet. De första minuterna är avgörande. Dina kunskaper och ditt agerande kan rädda liv och påverkar följderna av en olycka.

Kursen pågår cirka två timmar, och kan anpassas efter beställarens verksamhet och önskemål.

Heta arbeten

Kursen Heta arbeten görs via Brandskyddsföreningen Värmland, och utbildningen utförs av Räddningstjänsten i Sunne. Du anmäler dig till kursen heta arbeten via Brandskyddsföreningen.

Heta arbeten är till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Certifikatet du får efter kursen blir ett kvitto på din kompetens. Läs mer om certifieringen på Brandskyddsföreningens webbplats

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, brandvakter och personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Grundläggande brandkunskap

En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är att personalen är utbildad i brandskydd för att på så sätt förebygga bränder och andra olyckor.

Kursen är speciellt framtagen för att fungera som en grundläggande brandutbildning för all personal på arbetsplatsen, oavsett vilken form av verksamhet ni har.

Kursen pågår cirka två timmar.

Brandsäkert hem

Utbildning i brandsäkerhet

Räddningstjänsten i Sunne erbjuder, i samverkan med Brandskyddsföreningen, en kostnadsfri utbildning i att skydda sitt hem mot brand och olyckor.

Du får kunskap om hur du skyddar ditt hem mot brand och olyckor samt möjlighet att prova på att använda handbrandsläckare.

Med dessa kunskaper ska du kunna förebygga bränder och olyckor hemma. Om det ändå skulle hända klarar du situationen mycket bättre.

Läs mer om brandsäkerhet i hemmet

Utbildning med handbrandsläckare

Utbildning och övning med handbrandsläckare är lika viktigt som valet av rätt släckare.

När en olycka händer gäller det att snabbt kunna agera på ett säkert och effektivt sätt. I denna korta, intensiva utbildning får du lära dig olika släckares egenskaper och användningsområden.

Kursens längd cirka en timme.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta Räddningstjänsten i Sunne om du har frågor om deras utbildningar.