Att göra rätt om det börjar brinna i din lägenhet är livsviktig kunskap. Du ska göra på olika sätt beroende på om det brinner i din egen lägenhet eller om det brinner i din grannes lägenhet. Om det finns rök i trapphuset - stanna i din lägenhet.

Stäng in branden!Bild, "Stäng dörren röken dödar"

Brinner det i din lägenhet - ta dig ut och stäng dörren efter dig.

Stänger du in branden i lägenheten sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.
Larma 112.

Länkar