Om det brinner i kläderna innebär det livsfara och det är mycket viktigt att agera snabbt.

Brand i kläderOm det brinner i dina egna kläder ska du lägga dig ner, rulla runt och på så sätt försöka kväva elden.

Brinner det i någon annans kläder ska du lägga ner personen och kväva branden med vatten, en filt eller exempelvis en rock. 

Börja alltid vid huvudet och arbeta neråt. 


 

Kontakt

Vid fara för liv, egendom och miljö

ring alltid nödnumret 112