112 är ett nödnummer som bara ska användas vid akuta nödlägen! Till akuta nödlägen räknas situationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö. Vid större kriser och olyckor sammankallar larmcentralen kommunens POSOM-grupp.

Väl framme hos SOS får du vara beredd att först besvara några frågor från SOS-operatören. Detta är ett standardiserat förfarande för att underlätta och förbättra räddningsinsatsen.

De första frågorna handlar om:  

  • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
  • Vad som hänt?
  • Var behövs hjälpen?
  • Vem är du som ringer?

Vidare har operatören dessutom frågor som rör den specifika situationen.

IVPA, i väntan på ambulans:

Räddningsstyrkorna i Sunne kommun larmas vid akuta sjukvårdslarm då ordinarie ambulans är upptagen av andra uppdrag. 

IVPA är ett komplement till ambulansen för att de som behöver akut hjälp får det så fort som möjligt. Räddningstjänstens personal har särskild utbildning för uppdraget och de har delegation av läkare samt tystnadsplikt.

Vid en stor kris eller olycka:

På kommunens startsida och på de här sidorna finner du information, stöd och hjälp och nyhetsrapportering, om en stor kris eller olycka skulle inträffa. 

113 13, när du vill ha eller ge information vid allvarliga händelser:

Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, kan du ringa 113 13 för att få eller ge information vid en allvarlig händelse, olycka eller kris.
Till 113 13 kan du också ringa när det inträffar omfattande störningar i vardagen som till exempel när kranvattnet är brunt eller smakar dåligt, ett nedfallet träd spärrar vägen, du är orolig för en storm som är på väg eller du vill varna för blixthalka.

Kontakt

Viktiga telefonnummer

Tänk på att alltid ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

  • 112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
  • 114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning
  • 113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser