När en olycka inträffar är det första och viktigaste steget att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Det gäller oavsett vilken olyckstyp det handlar om.

Villabrand

Behåll lugnet

Behåll lugnet och se till att någon tar ledningen om det finns fler personer på olycksplatsen som kan hjälpa till.

Skaffa överblick och ge sedan order för att förhindra ytterligare skada, till exempel genom att varna andra trafikanter vid en trafikolycka.

  • ge första hjälpen
  • håll obehöriga borta
  • alarmera och ordna vägvisning

Olyckor kan till stor del förebyggas. Fokus ligger på brand och trafikolyckor eftersom det är den typen av olyckor vi framför allt möter i vårt dagliga arbete. 

Länkar