Vill du rädda liv, egendom och miljö? Då kanske deltidsbrandman på Räddningstjänsten skulle kunna vara något för dig?

Bild med rökdykare

Räddningstjänsten i Sunne har tre brandstationer; Sunne - Gräsmark - Lysvik.

Den som arbetar som deltidsbrandman är i beredskap – hemma eller på jobbet. Du utrustas med personsökare och när den larmar har du runt 5 minuter på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med en släckbil till olyckan. Du kan alltså inte bo eller arbeta alltför långt från brandstationen.

Du kommer att ingå i en insatsstyrka där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen.  Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland gör ni det med förstärkning från andra stationer.

Innan påbörjad tjänst kommer du genomgå en lika intressant som lärorik utbildning. Du uppbär lön under de två veckor (80 tim) preparandutbildning pågår, och den ger dig 1 studiepoäng per vecka. Du har sedan möjlighet att komplettera med utbildningen ”Räddningsinsats” på någon av Räddningsverkets skolor.

Är du fortfarande intresserad? Tveka inte att fylla i en intresseanmälan, du hittar den under dokument till höger på sidan. Printa ut, fyll i och skicka den med post till:

Sunne kommun
110.Räddningstjänsten
686 80 Sunne

Har du fler frågor? Skicka dem till räddningschef Peter Bergström eller stf räddningschef Mats Moberg  

Kontakt

Peter Bergström
Räddningschef
E-post: peter.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-163 57, 070-301 40 79
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne