Inbjudan till halvdagsutbildning i systematiskt brandskyddsarbete 4 november 2020. Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet.

Denna utbildning riktar sig till dig som är brandskyddsansvarig och/eller brandskyddskontrollant på företaget. Vi kan lära dig mer om vilket ansvar du har för det förebyggande brandskyddet och hur du kan arbeta systematiskt.

Kursen den 4 november

Systematiskt brandskyddsarbete

Det systematiska brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. 

I SRVFS 2004:3 har Räddningsverket gett sin tolkning att detta innebär att man också bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla byggnader, dock i varierande omfattning.

Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Vill du veta mer:
Kontakta räddningstjänsten. Ansvarig för externutbildning är stf. räddningschef Mats Moberg, tel 0565 -163 58.