Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet.

Kurs 25 maj Systematiskt brandskyddsarbete

Välkommen till halvdags-utbildning 25 maj 2022, kl. 08.15 –12.15 (webbutbildning via ZOOM). /Brandskyddsföreningen Värmland
Läs mer om kursen och anmäl dig här, senast 18 maj 2022

Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete

Med dokumentation från ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete kan du uppfylla kraven som ställs på ansvarig.
Läs mer om att förebygga brand, hindra och begränsa skador här.

Brandskyddsansvar

Denna utbildning riktar sig till dig som är brandskyddsansvarig och/eller brandskyddskontrollant på företaget. Vi kan lära dig mer om vilket ansvar du har för det förebyggande brandskyddet och hur du kan arbeta systematiskt.

Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget.

Systematiskt brandskyddsarbete

Det systematiska brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

I SRVFS 2004:3 har Räddningsverket gett sin tolkning att detta innebär att man också bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla byggnader, dock i varierande omfattning.

Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är ett allmänt råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Vill du veta mer:
Kontakta räddningstjänsten. Ansvarig för externutbildning är stf. räddningschef Mats Moberg, tel 0565 -163 58.