Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd.

I SRVFS 2004:3 har Räddningsverket gett sin tolkning att detta innebär att man också bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla byggnader, dock i varierande omfattning.

Denna utbildning riktar sig till dig som är brandskyddsansvarig och/eller
brandskyddskontrollant på företaget. Vi kan lära dig mer om vilket ansvar du har för det förebyggande brandskyddet och hur du kan arbeta systematiskt.

Vill du veta mer:

Kontakta oss på räddningstjänsten. Ansvarig för externutbildning
är tf räddningschef Mats Moberg, tel 0565 -163 58.

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne