En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är att personalen är utbildad i brandskydd för att på så sätt förebygga bränder och andra olyckor.

Kursen är speciellt framtagen för att fungera som en grundläggande brandutbildning för all personal på arbetsplatsen, oavsett vilken form av verksamhet man har.

Kursens längd ca 4 tim.  

Vill du veta mer:

Kontakta oss på räddningstjänsten. Ansvarig för externutbildning
är tf räddningschef Mats Moberg, tel 0565 -163 58.

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne