Räddningstjänsten i Sunne bjuder, i samverkan med Brandskyddsföreningen, in till en kostnadsfri utbildning i att skydda sitt hem mot brand och olyckor.

Du får under utbildningen en föreläsning i hur man skyddar sitt hem mot brand och olyckor samt möjlighet att prova på att använda handbrandsläckar.  

Det är vår förhoppning att du och din familj med dessa kunskaper ska kunna förebygga bränder och olyckor hemma hos er. Om det trots allt skulle hända har du bättre möjligheter att klara den situationen mycket bättre.

Vill du veta mer:

Kontakta oss på räddningstjänsten. Ansvarig för externutbildning
är tf räddningschef Mats Moberg, tel 0565 -163 58.

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne