Olyckor eller hastigt insjuknade kan inträffa i din närhet. På arbetsplatsen, i bilen eller tillsammans med dina nära och kära. De första minuterna är avgörande. Det är dina kunskaper och agerande som räddar liv och påverkar följderna av en olycka.

Kursinnehåll

  • Larma 112
  • Kontroll av medvetande
  • Fria luftvägar
  • Placera medvetslös i stabilt sidoläge
  • Ge mun till mun andning vid andningsstopp
  • Hjärt lunglivräddning vid hjärtstopp, akuta sjukdomar, t ex hjärtinfarkt, diabetes, epilepsi
  • Agera rätt på trafikolycksplats
  • Brännskador
  • Skallskador
  • Hjärt lungräddning

Kursen kan också anpassas till beställarens verksamhet och önskemål.

Kursens längd ca 4 tim.

Vill du veta mer:

Kontakta oss på räddningstjänsten. Ansvarig för externutbildning
är tf räddningschef Mats Moberg, tel 0565 -163 58.

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne