Räddningsstyrkan i Sunne är den som i första hand  kommer om du behöver hjälp.

Sunne brandstation

Ett befäl och sex brandmän finns i beredskap dygnet runt. All personal har andra arbeten, men kan rycka ut från brandstationen senast fem minuter efter larm.

Skulle det röra sig om större bränder eller olyckor kan förstärkning fås från brandstationerna i Lysvik och/eller Gräsmark. Vid långvariga insatser kan uthållighet skapas genom att beredskapsledig personal kallas in samt det samverkansavtal som finns mellan alla kommuner i Värmland om gränslös räddningssamverkan.

Du är även välkommen att ringa eller besöka brandstationen i Sunne, Villagatan 13, tel 163 50 (vxl) under dagtid för att få svar på dina frågor.
När det gäller eldning utomhus i mindre omfattning kan Du få råd av telefonsvarare på tel 054-15 50 15. Du får även råd genom att ringa brandstationen i Sunne.

Om Du behöver hjälp och det är bråttom ringer Du naturligtvis 112.

Brandmännen i Sunne
   

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne


Administratör, räddningstjänsten
E-post: ann.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-163 55
Besök: Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne