Räddningsstyrkan i Lysvik - Det är i första hand vi som kommer om Du behöver vår hjälp inom Lysviksområdet.

Brandstationen i Lysvik

Ett befäl och två brandmän finns i beredskap dygnet runt. All personal har andra arbeten, men kan rycka ut från brandstationen senast sju minuter efter larm. Skulle det röra sig om större bränder eller olyckor kommer förstärkning från brandstationen i Sunne. 

Du är även välkommen att ringa eller besöka brandstationen i Sunne
tel 163 50 (vxl) under dagtid för att få svar på dina frågor.
När det gäller eldning utomhus i mindre omfattning kan Du få råd av telefonsvarare på tel 054-15 50 15. Du får även råd genom att ringa brandstationen i Sunne.

Om Du behöver hjälp och det är bråttom ringer Du naturligtvis 112.

Brandmännen i Lysvik