Räddningsstyrkan i Gräsmark - Det är i första hand vi som kommer om Du behöver vår hjälp inom Gräsmarksområdet.

Gräsmarks brandstation

Två brandmän finns i beredskap dygnet runt. All personal har andra arbeten, men kan rycka ut från brandstationen senast sju minuter efter larm. Vid bränder eller olyckor kommer alltid förstärkning från brandstationen i Sunne eller Torsby.

Förrutom bränder i Gräsmarksområdet åker vi även på bränder i hela Sunne kommun med våran tankbil. Vi rycker även ut på sk. IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) vid akuta sjukdoms- och olycksfall.  

Du är även välkommen att ringa eller besöka brandstationen i Sunne
tel 163 50 (vxl) under dagtid för att få svar på dina frågor.
När det gäller eldning utomhus i mindre omfattning kan Du få råd av telefonsvarare på tel 054-15 50 15. Du får även råd genom att ringa brandstationen i Sunne.

Om Du behöver hjälp och det är bråttom ringer Du naturligtvis 112.

Brandmännen i Gräsmark