I kommunen finns räddningsstyrkor i Sunne, Gräsmark och Lysvik.

Beredskapsstyrkornas storlek varierar från 1 befäl och 2 brandmän i Lysvik och i Gräsmark till 2 brandmän samt i Sunne till 1 befäl och 6 brandmän.
I den norra delen av Gräsmarks område samt Bjälverud larmas även Torsby räddningstjänst på grund av det geografiska läget. I övrigt utgår det tvåstationslarm till Gräsmark och Lysviks område.

Tack vare lokaliseringen kan 88,6 % av Sunne kommuns invånare nås av en första räddnings- insats inom 20 minuter.

Sunne kommun och Torsby kommun har en gemensam övergripande räddningsledarfunktion, där ett högre befäl alltid finns i tjänst i någon av kommunerna.
Den personal som finns inom räddningstjänsten skall ha den kunskap och erfarenhet som krävs för att hantera de vanligast förekommande räddningsinsatserna inom kommunen.
Räddningsstyrkor skall finnas lokaliserade i Sunne, Lysvik och Gräsmark och skall förfoga över moderna och för uppgiften ändamålsenliga fordon och utrustning.

Styrkeuppbyggnad
Vid bränder i byggnader samt vid andra större händelser sker en styrkeuppbyggnad främst genom att minst två styrkor larmas till platsen. Detta sker automatiskt genom förutbestämda larmplaner hos SOS Alarm.
Räddningsledaren har alltid möjligheten att besluta om ytterligare insatser.
Vid långvariga insatser kan uthållighet skapas genom att beredskapsledig personal kallas in samt det samverkansavtal som finns mellan alla kommuner i Värmland om gränslös räddningssamverkan
Det är endast inom station Sunnes insatsområde som garantier kan ges att insats med rökdykare normalt kan ske utan att annan styrka kommit till platsen.