Kom och besök oss på räddningstjänsten i Sunne. Du får lära dig lite om brand och vad du ska göra om det börjar brinna och så ser vi på film.

Förskolan

Vi pratar lite om brand och om brandvarnare. Vi lär oss numret till SOS, ser en film om brandsäkerhet sedan blir det en rundtur på stationen då tittar vi på våra fordon.

Lågstadiet

Vi pratar om hur man ska bete vid brand, vad som händer när man pratar med SOS, Ser en film om brandsäkerhet sedan blir det en rundtur på stationen då tittar vi på våra fordon.

Mellanstadiet

Vi pratar mer brand och beteende vid brand och om brandvarnare, ser en film om de olika områdena brandmän jobbar, vi pratar även lite om trafiksäkerhet, sedan blir det en rundtur på stationen då tittar vi på våra fordon.

Högstadiet/Gymnasiet

Vi pratar mer brand och beteende vid brand, vi förklarar hur räddningstjänsten i Sunne kommun är uppbyggd, ser film om brand och pratar trafiksäkerhet, sedan blir det en rundtur på stationen då tittar vi på våra fordon.

Vuxna

Vi förklarar hur räddningstjänsten i Sunne kommun är uppbyggd och organiserad, pratar om grundläggande brandkunskap, ser film om brandförlopp och avslutar med en frågestund. Efteråt så blir det en rundtur på stationen.

 

Kontakt

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne