Det har blivit allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och dylika objekt i Sveriges kommuner används vid tillfällig övernattning. Detta sker främst på sommaren i samband med olika typer av ungdomsläger, men det förekommer även i andra sammanhang.

Sovplats

I de ovan nämnda lokaltyperna sker regelbunden besiktning av Räddningstjänsten med utgångspunkten att lokalerna ska kunna utrymmas av vakna personer med god lokalkännedom. Sovande personer medför en mer komplicerad utrymningssituation, något som måste kompenseras med förbättringar av brandskyddet i övrigt.
För att få övernatta i lokaler som normalt inte används som övernattningslokaler ska man följa reglerna på den här sidan och göra en anmälan till räddningstjänsten. Anmälan görs genom att anmälningsblanketten fylls i av den ansvarige och faxas in till räddningstjänsten. (Se länken till höger på sida) Anmälan ska vara räddningstjänsten tillhanda senast en vecka innan övernattningen äger rum.

Kontakt

Conny Sundberg
Brandinspektör
E-post: conny.sundberg@sunne.se
Tel: 0565-163 56
Besök: Villagatan 13
Adress: 110.Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Mats Moberg
stf. Räddningschef
E-post: mats.moberg@sunne.se
Tel: 0565-163 58, 070-518 01 58
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne