Vid en brand ska du tänka på att det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara.

Villabrand

Rädda
Först och främst ska du rädda dig och din familj från branden eller olyckstillbudet.
Se till att sätta dig själv och andra i säkerhet. Tänk på att rök stiger uppåt och den säkraste utrymningsvägen vid brand är att krypa nere längs golvet. Genom att stänga dörrar efter dig fördröjer du den farliga rökens spridning och kan vinna livsviktig tid.

Om trapphuset är rökfyllt ska du gå in i din lägenhet igen, stänga lägenhetsdörren och ringa larmnumret 112.

Varna
Varna andra i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma
När du och din familj är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa larmnumret 112. Ge snabb information om vad som hänt, var det har hänt, varifrån du ringer och vem du är.

Släck
Först därefter kan du försöka att själv släcka branden, men riskera inte din egen hälsa!

Brandskydd i din bostad 

Brandvarnare

Bild på en brandvarnareSe till att du har minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan i ditt hem. Kom ihåg att testa den regelbundet.
Läs mer om brandvarnare här

Handbrandsläckare

Det finns en mängd olika handbrandsläckare ute i handeln. Räddningstjänsten rekommenderar alla att minst ha en sexkilos pulversläckare eller en tioliters skumsläckare i sin bostad.
Läs mer om olika typer av brandsläckare här