Tre av fyra brandskador drabbar våra hem och bostäder. De flesta skador orsakas av slarv eller tekniskt fel och kan med ganska enkla medel avhjälpas i de flesta fall.

Skogsväg intill en sjö

Kom ihåg att det är mycket lättare att göra förebyggande åtgärder, än att i ett senare skede reparera skador till följd av brand. På Svenska brandskyddsföreningens hemsida under fliken privatpersoner kan du hitta många goda råd om hur du förebygger och skyddar dig mot olyckor.

Under mer information här nedanför finns länken till Svenska brandskyddsföreningen.