Nästan hälften av alla villabränder är eldstadsrelaterade. Många eldar mer än vad kaminen eller skorstenen klarar av. Om du är osäker på hur du ska elda, vilken typ av eldning som din anläggning och skorsten är lämplig för kontakta skorstensfejarmästaren

Elda på rätt sätt

För att minska risken för soteld (skorstensbrand) och bränder som orsakas av värmeöverföring genom skorstenen är det viktigt att elda på ett riktigt sätt. Temperaturen i skorstenen vid normal eldning är högst 350 grader men vid för hård eldning kan den överstiga 600 grader.

Tänk på att många braskaminer med stålskorstenar inte är avsedda för långvarig eldning utan endast är lämpliga för "myseldning". Följ eldningsanvisningarna i instruktionerna till eldstaden - i många moderna braskaminer kan man fylla på mer ved än vad de är konstruerade för att klara av. Ofta är tillåten mängd ved så låg som 2 kg/timme. Om eldning sker under lång tid eller med för hög temperatur kan isoleringen mellan skorstenens inner- och ytterrör smälta. Då kan temperaturen på skortenens utsida stiga till flera hundra grader och risken för att brand uppstår i husets trästomme är stor.

För att minska riskerna för att soteld eller eldstadsrelaterade bränder uppstår kan du följa nedanstående råd:

 • Använd endast torr ved i lämplig storlek
 • Starta snabbt. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Pyrelda aldrig
 • Elda inte skräp
 • Kontrollera röken, den ska vara klar och genomskinlig. Svart rök tyder på dålig förbränning som ökar risken för soteld 

AskhanteringAskihink med lock

Sot och aska ska läggas i en plåthink med lock och ställas på ett obrännbart underlag. Slå på (mycket) vatten eller låt den stå i några dagar innan den töms. Glöd kan finnas kvar i askan i flera dagar och många bränder har orsakats av slarvig hantering av aska.

Viktigt med riktig installation

Tänk på att det är mycket viktigt att installationen görs på ett riktig sätt för att inte brand ska uppstå. Även installation av spisinsatser eller kassetter kan, tvärtemot vad man ofta tror, medföra en ökad risk för brand. Detta beror på att rökgastemperaturen i skorstenen ofta blir avsevärt högre vid installation av en insats. Bränder som är orsakade av bristfälliga eldstäder eller skorstenar är relativt vanliga.

Bränder i eldstäder och skorstenar orsakas ofta av:

 • Felaktig eldningsteknik
 • Felkonstruerade eldstäder och rökkanaler
 • Byggfel eller okunnighet om de regler som gäller vid installation av eldstäder

Anmälan till miljö- och bygglovsnämnden

Vid installation av en eldstad (även vid installation av till exempel kassett eller spisinsats) eller skorsten krävs en anmälan till miljö- och bygglovsnämnden.

Åtgärder vid soteld

 • Stäng alla luckor på eldstaden
 • Ring 112
 • Kontrollera hela tiden skorstenen i hela sin längd, speciellt vid bjälklagsgenomgångarna, på vinden samt på taket
 • Låt sotaren göra en besiktning av skorstenen innan du börjar elda igen

 

Kontakt

Kommunens skorsensfejarmästare heter Mats Ohlsson. Han har ansvaret för att sotning, brandskyddskontroll av rökkanaler och eldstäder utförs i hela Sunne kommun.

Mats träffas på telefon 0565-71 18 23, mellan klockan 15.00 och 16.00 eller på
mobiltelefon 0708-29 49 63.

E-posta Mats Ohlsson

Dokument

Blankett för anmälan till miljö- och bygglovsnämnden:

Anmälan eldstad/rökkanal 

Hur du sköter om din eldstad/braskamin (tips från MSB)

Länkar