Eldningsförbud råder i Värmlands län från och med 24 maj och tills vidare

På grund av hög brandrisk och prognoser som visar på lite nederbörd föreskriver länsstyrelsen med stöd av 2 kap 7 § förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor att förbjuda all eldning utomhus i Värmlands län. Beslutet har fattats i samråd med länets räddningstjänster och träder i kraft klockan 08.00 torsdagen den 24 maj 2018.

Vill du ha besked om aktuell brandriskprognos ring telefonsvararen på SOS Alarm tel 054-15 50 15.