IVPA är ett komplement till ambulansen för att de som behöver akut hjälp får det så fort som möjligt

IVPA betyder I Väntan På Ambulans

Sunne kommun har ett sk sjukvårdsavtal med Landstinget i Värmland om att räddningstjänsten ska rycka ut på sjukvårdslarm när SOS alarm bedömmer att snabb hjälp måste till den sjuke och/eller där det tar lång tid för ambulans att nå fram till den hjälpbehövande.

IVPA är ett komplement till ambulansen för att de behövande snabbt skall få hjälp. Räddningstjänstens personal har särskild utbildning för uppdraget och de har delegation av läkare samt tystnadsplikt.

Räddningsstyrkorna i Sunne kommun larmas vid akuta sjukvårdslarm då ordinarie ambulans är upptagen av andra uppdrag.