Ibland råder det eldningsförbud och då är all öppen eld förbjuden, även vid iordninggjorda eldplatser. Lokala avvikelser meddelas av kommunens räddningstjänst.

Lägereld

Under sommaren kan det var förbjudet att gör upp eld i naturen på grund av att det råder brandrisk. Vid eldningsförbud är all öppen eld förbjuden, även vid iordninggjorda eldplatser! Lokala avvikelser meddelas av kommunens räddningstjänst. 

Håll koll på brandrisken

Håll koll på brandrisken via SMHI:s webbplats eller genom att ladda ner appen "Brandrisk Ute". Se under rubriken Länkar

Var försiktig vid eldning utomhus. Kom ihåg att det är du som eldar eller grillar som har ansvar för elden och eventuella konsekvenser. Ha alltid släckutrustning till hands.

Under rubriken Länkar hittar du mer information. Du får bland annat tips och råd om hur du kan minska riskerna att orsaka gräs- och skogsbränder.

SMHI:s prognos uppdateras varje dygn och gäller för aktuell dag samt för fem dagar framåt.