Det finns ett par saker du kan göra för att öka brandsäkerheten under din husvagnssemester:

Brand i husvagn

  • Ta med dig en brandvarnare!
  • Rök inte i sängen
  • Var försiktig med öppen eld t ex spis, lampor och levande ljus
  • Håll minst 4 meters avstånd till andra husvagnar
  • Kontrollera gasinstallationen, gör täthetsprov antingen genom en fast monterad läckagevarnare eller läckspray