Alltför många omkommer i onödan till följd av att de faller överbord från små båtar i lugna vatten. Den största gruppen utgörs av män i 60-79 års åldern som saknar flytväst.

båtar

Ger man sig ut i båt är grundregeln att man ska använd flytväst och sitta ner i båten.

Att man inte ska dricka alkohol i samband med att man vistas på sjön är också en självklarhet.

Följer du råden nedan minskar du risken för att ett tillbud ska inträffa.  

Tänk på att...

  • alltid använda flytväst!
  • alltid sitta ner i båten och vara placerad så att den är i balans!
  • inte vara fler personer i båten än vad den är avsedd för!
  • bara byta plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget!
  • stanna vid båten om du faller i vattnet!
  • alltid ha något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"!
  • om du ska rädda en nödställd, ta upp honom i aktern på båten!
  • ropa bara på hjälp om du är i nöd!
  • vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp!