Hur ska man göra för att grilla säkert, miljövänligt och på bästa sätt? För inte vill man väl att den härliga picknicken orsakar eldsvåda eller andra skador på fastigheter eller i naturen?

 Mat på grill

När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer.
Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en balkong är däremot livsfarligt. Orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska. Därför rekommenderar vi starkt att man inte grillar där.

Kontrollera noggrant att kolen inte glöder efteråt!
Tänk på att briketter kan glöda på insidan fast du hällt vatten över dem. Ett bra tips är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen. När glöden är släckt kan du vika ihop folien till ett paket och låta det stå ute till nästa dag.

Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt!
Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.

Var försiktig med tändvätska!
Den orsakar ett mer svårkontrollerbart brandförlopp. Välj hellre tändrör, tändklossar eller tändpapper.

Engångsgrillar kan tyckas vara smidiga och bekväma att använda.
Men de är både dåliga för miljön och otympliga att göra sig av med på ett bra sätt. De ska till exempel svalna helst 24 timmar innan de slängs för att vara säker på att de inte orsakar bränder. Dessutom är de dyra om man jämför med hur många korvar de klarar att grilla. En grillhink eller en uppbyggd eldstad är ett bättre alternativ på picknicken. Tänk på att även grillhinken blir varm och lämnar fula märken på gräsmattor och stenhällar. Grillar ska alltid placeras på ett brandsäkert material.

Färdiga grillplatser finns på flera platser uti naturen.
Använder du engångsgrill så ska du tänka på placering så den inte lämnar märken och att släcka den ordentligt efteråt. Ta alltid med dig grillen hem igen. Lämna aldrig engångsgrillen kvar i naturen. Lägg heller inte den i en vanlig soptunna. Tänk på brandfaran.

Vad säger allemansrätten om eldning?
Tillåtet med stor försiktighet att göra upp en lägereld i naturen. Viktigt att välja en plats där det inte är risk för att elden sprider sig eller skadar mark och vegetation. Bäst är att elda på sandmark, steniga stränder (ej klipphällar), och naken, fuktig mylla. Elda aldrig vid torka, stark vind, i uppförsbacke där vinden lätt får fart, utan markägarens lov och utan vatten att släcka.

Nedfallna kottar, pinnar och grenar på marken får man ta som bränsle. Det är inte tillåtet att hugga ner träd eller buskar, eller ta ris, grenar eller näver från levande träd.

När det är eldningsförbud är all öppen eld förbjuden även vid iordninggjorda eldstäder.

Särskilda regler gäller för eldning i naturreservat och nationalparker, www.naturvardsverket.se


Ha släckredskap till hands!
En hink vatten kan räcka. De som grillar i naturen uppmanas alltid till försiktighet. Är det torrt i marken kan en enda gnista kan räcka för att orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars för detta.